Ana Okul Mezuniyet Organizasyon

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM MEZUNİYET TÖRENİ 

Temel Bilgi, Beceri, alışkanlıkların kazanıldığı Okul Öncesi Eğitim için verdiğimiz mini yavrularımız aldıkları Eğitim Programı ile yenilikçi, yaratıcı, kendi problemlerini çözebilecek kadar güçlü, olayları yaratıcı bir şekilde değerlendirebilen, kendilerinin ve diğer kültürlerin değer yargılarını ve anlayışlarını yorumlayabilen ve bütün bu özelliklerini insanlık adına kullanabilen sadece öğretmenlerinin anlattıklarını ya da gösterdiklerini ezberleme ve tekrarlama yeteneklerini geliştirmeyi değil, problem çözme, eleştirel düşünme, akıl yürütme ve yaratıcılık yeteneklerine sahip birer birey haline geldiler. Çocuklarımız öğrendiklerinin kanıtı, yaşama aktarılan, gerekli olduğunda yerinde ve zamanında kullanılan deneyimlere dönüşmüş bilgiler, davranışlar, alışkanlıklar ve tutumlardır.Çocukları birbirinden farklı kılan sosyal, duygusal, düşünsel, zihinsel özellikleri ve eğilimleri vardır.İnsan, doğası itibarıyla öğrenebilen ve üretebilen bir varlıktır. Çocuklar, bir fikir, bir davranış, bir ürün ortaya çıkardıklarında kendilerini önemli hissederler. Sosyal etkinliklerle, yaratıcı ve eleştirel düşünme beceriler kazanıp rahat iletişim kurarak kendilerini ifade edebilen,zamanını yönetebilen sorumluk sahibi birey haline geldiler ve ilk öğretime hazırlar. artık ana okullarından mezun oluyorlar.

Onlar minik yıldızlarımız ,Kocaman yürekli çocuklar, çalıştılar çabaladılar sizin için Eğitim programı süresince roller aldılar. şiirler ezberlediler, Tiyatro, Dans, Yabancı dil öğrendiler ve yıl Sonu geldi sıra öğrendiklerini siz anne baba anne anne anne dede abi ve kardeşlere gösterme zamanı geldi hepinizi mezuniyet törenine bekliyorlar. Bugün bir başka güzelsiniz çocuklar gelecek sizsiniz siz minik yavrularımızı bu özel günlerinde yanlız bırakmıyor, Anılarında devamlı hatırlayacakları bir mezuniyet programı ve hizmeti sunuyoruz.